Лебедівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради Черкаської області
Точна дата заснування школи невідома. Відомо тільки, що школа у селі Лебедівці з’явилася згодом після реформ 1864 року, коли було створено земства – всестанові органи місцевого самоврядування. До їх компетенції належав і розвиток початкової освіти. Відомо і те, що у 1884 році в селі уже була церковно-парафіяльна школа. Проіснувала вона до 1917 року. У 20-их роках школа стала церковно-приходською двокласною. Учнів навчав один учитель та сільський священик. Навчання проходило у великій хаті, що знаходилась у центрі села, а пізніше стала сільським клубом. У кінці 20-их - на початку 30-их років школа стала початковою. Дітей навчали два учителі. З 1934 року школа стала семирічкою. Знаходилась вона у приміщенні, в якому мешкав священик. Навчалися у школі і діти із сіл Копійчаного та Ярового. У післявоєнні роки школа стала восьмирічною і розміщувалась уже у трьох приміщеннях: у хаті священика, у хаті учителя та збудованій майстерні. У ці роки у школі були паралельні класи. Кількість учителів збільшилось до 14 осіб. 1968 року було завершено будівництво типового П-подібного приміщення початкової школи, яке пристосували під восьмирічну школу. У 70-х роках при денній восьмирічній школі було відкрито вечірню школу, а згодом – заочну середню школу. 1 вересня 1998 року, відповідно до розпорядження Кам’янської районної державної адміністрації, загальноосвітню школу І-ІІ ступенів реорганізовано у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

Гордість школи – колишні випускники, які продовжили навчання або і тепер навчаються у таких вищих навчальних закладах: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський міжнародний університет, Київський національний університет біоресурсів і природокористування України, національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський національний торгівельно-економічний університет, Дніпропетровський національний університет, Полтавський національний технологічний університет імені Ю.Кондратюка, Харківська аерокосмічна академія, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський державний технологічний університет, Черкаська філія Української академії банківської справи, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Уманський педагогічний університет імені П.Тичини;

кавалери ордена «Знак Пошани»: Береза Іван Петрович, Береза Олександра Іванівна, Бражник Олександр Іванович, Пугаченко Параска Іванівна, Тетьора Володимир Володимирович, Щербак Володимир Степанович;

нагороджені орденом Трудової слави: Ворона Павлина Федорівна, Дорошенко Таміла Андріївна, Лісун Володимир Сергійович, Приймак Володимир Петрович, Тетьора Любов Іванівна;

воїни-інтернаціоналісти: Лук’яненко Олег Володимирович, Макогін Сергій Панькович.

Випускники 2008 року започаткували традицію на згадку про себе дарувати школі вишитий рушник. І з того часу щороку витвори рук бабусь або мам поповнюють колекцію.